Hakkımızda

Future Talks, yeni nesil bir etkinlik platformudur. Teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği büyük değişime odaklanan Future Talks, kurumlar, markalar ve kişilerin değişen ekosistemi algılanmasını ve değişime uyum sağlamasını hedeflemektedir.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, büyük veri(bigdata), 3D yazıcılar, giyilebilir teknolojiler, akıllı şehirler ve akıllı fabrikalar, bulut bilişim, makine öğrenmesi ve derin öğrenme, siber güvenlik, kuantum bilgisayarlar, robotlar, blockchain ve endüstri 4.0 teknolojileriyle insanlık hayatın hemen her alanında yeni bir yaşam inşaa ediyor.

Bu büyük değişim iş yapış şekillerini, ekonomiyi, insanın gündelik yaşamını, sosyal kültürel ilişkileri, toplumsal yapıyı, hukuk sistemini, kamu yönetim sistemlerini, siyasal sistemleri derinden etkiliyor.

İşte Future Talks, bu büyük değişimi algılamayı, anlamayı ve yeni teknolojilerin tetiklediği değişime kurumların, işletmelerin, bireylerin uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefleyen bir platformdur.

Future Talks, “Gelecek Tasarım Merkezi” olmayı hedefleyen bir “Bilgi Ağı”, “Bilgi Platformu”dur.  Bu yönüyle “Fütüristik” bir yapıya sahiptir.

Future Talks, sektörler, markalar, kurumlar, kişiler için yakın ve uzak gelecekteki öngörülebilir yaşamın konuşulduğu, bilgilerin paylaşıldığı, bireysel ve kurumsal network’lerin kurulduğu bir platformdur.

Future Talks platformunda yer alan konuşmacılar, sektörlerinde ve alanlarında uzman olan isimlerden oluşur. Bu uzmanlıkları sahip oldukları profesyonel bilgiden, iş ve yaşam deneyiminden oluşur.

Future Talks’un hedefi “değişimi tetikleyecek” değerli bilgiyi ulaşılabilir kılmak, “değer” yaratan bilgileri gündeme taşımaktır.

Future Talks’un seslenmek istediği kitle “teknoloji ve dijitalleşmenin” etkilediği hemen her kurum ve kişidir. Kamu kurumları, belediyeler, şirketler hedef kurumları oluşturur. Şirket sahipleri, kamu kurum üst düzey yöneticileri, belediye başkanları ve diğer yerel yönetim üst düzey temsilcileri, şirket yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri, CEO’lar, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, KOBİ yönetici ve beyaz yaka çalışanları, şirketlerdeki…

beyaz yaka ara kademe yöneticiler, akademik odalar başta olmak üzere tüm Sivil Toplum Kuruluşlar yönetici ve temsilcileri, üniversiteler ve akademisyenler, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrenciler hedef kişileri oluşturur.

Future Talks, katılımcıların keyifle takip edebilecekleri etkinlik mekanlarını planlar ve takviminde yer alan etkinlikler için özenle hazırlar.

Future Talks, “Gelecek Tasarım Merkezi”mottosuyla stratejik gündem başlıkları, temalar belirler kamuoyunun/katılımcıların bilgisine sunar. Belirlediği gündem başlıklarını bir takvim içerisinde duyurur. Aynı zamanda gündem ve konu başlıklarıyla ilgili en değerli bilginin paylaşılabilmesi için konusunun uzmanı konuşmacısını belirler ve aynı anda duyurur.

Future Talks, etkinliklerinisponsorluk destekleri ve kurumsal, bireysel katılım ücretleri ile gerçekleştirir. Bazı etkinliklerini “ücretsiz” olarak da gerçekleştirebilir. Bu etkinliklerini kamuoyuna önceden duyurur.

KURUMLARA, İŞLETMELERE ÖZEL ETKİNLİK PLANLAMA

Future Talks, etkinliklerini kendi belirlediği mekanlarda, belirlediği konu, gündem ve konuşmacılarıyla belirli takvim içerisinde gerçekleştirirken, talep eden kurum ve şirketler için “özel etkinlik” planlamaları ve uygulamaları da yapabilir.

Bu özel etkinlikler şirketlerin bayileri, müşterilerine, kamu kurumlarının yönetici ve çalışanlarına yönelik kendi mekanlarında gerçekleştirilebilir. Bu etkinlikleri Future Talks, işbirliği ile kendi profesyonel ekibiyle planlar ve uygular.

Özel etkinlik planlaması mekanın düzenlenmesini, tema/konunun belirlenmesini, konuşmacıların, etkinlik programının belirlenmesini, duyuruların yapılması ve iletişim yönetiminin gerçekleştirilmesini, organizasyonun hayata geçirilmesini ve etkinlik içeriğinin bir raporla sunulmasını kapsar.

Özel etkinlikler, işletmeler, kurumlar için “dijital dönüşüm” süreçlerini çalışanları, bayileri için “şirket stratejik planlaması” ve “vizyon” toplantıları şeklinde gerçekleştirilir. Etkinlik konseptleri, konuşmacıların belirlenmesi ve organizasyon şekli bu plan ve vizyona göre belirlenir ve uygulanır.